Your water. Our business.
Ring 48 70 85 88
COM | SE
Læs meget mere på www.aquarden.com
 

Skræddersyede spildevandsløsninger til industrien

Hver industri har sine egne spildevandsudfordringer og -krav. Virksomhederne er under konstant pres for at forbedre spildevandsrensning samt deres egne økonomiske resultater. Flere og flere virksomheder er tvunget til at overholde stadig strengere miljøkrav og branchens ‘best practices’. Det er her, Aquarden kan hjælpe!

Som udbyder af totalløsninger til bæredygtig behandling af problematisk spildevand tilbyder vi rådgivning, nøglefærdige systemer og service. Vi hjælper vores kunder med at nå deres særlige mål – uanset om de ønsker en løsning, der fjerner svært nedbrydelige stoffer, overholder nuværende og kommende miljølovgivning, reducerer omkostninger til spildevandsrensning eller ønsker en grønnere løsning, der genbruger ressourcerne (energi og vand).

Nogle af de industrisektorer vi hjælper er:

Nogle af de industrisektorer vi hjælper er:

  • Farmaceutisk og biotek
  • Kemisk og biokemisk
  • Petrokemisk
  • Metalindustrien
  • Galvano og overfladebehandling
  • Vaskerier og renserier
  • Deponi og lossepladser

… og andre industrier eller virksomheder, der genererer spildstrømme, som behøver særlig behandling!

Har du ...

Acetone, Aminer, Anilin, API (Active pharmaceutical ingredients), Benzen, 1,1-bis-(methyl), Biocider, BTEXN (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylen, Naphthalen), Butyldiglycol, CMR-stoffer (Carcinogen, Mutagen, Reproduktionsskadelig), Cresylat, Detergenter, Ditolylether, Dioxan, DMAC (Dimethylacetamid), DMF (Dimethylformamid), EDTA, Emulgerede olier, Ethanediol, Hormonforstyrrende stoffer, Klorphenoler (bl.a. entachlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, 2,3,4,6-Tetrachlorphenol), Kulbrinter, Liste A-stoffer, Maleinsyre, Methanol, Methylglycol, MPA (Mycophenolsyre), n-Propanol, Naphtalen, Nitrobenzene, NMP (N-methyl-2-pyrrolidone), Octylphenolethoxylate, Organiske opløsningsmidler, PAH (Polycykliske aromatiske kulbrinter), PEG (Polyethylene glycol), Perkolat, Phenoler, Skæreolie, Solventer, Tallow alkylamine, THF (Tetrahydrofuran), Tungmetaller (inkl. kviksølv), Østrogen

… eller andre problematiske stoffer i dit spildevand, som måske optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS), EUs PRTR-liste over forurenende stoffer eller Miljøstyrelsens ABC-vurdering, så kontakt os.

Share this page on
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+