Your water. Our business.
Ring 48 70 85 88
COM | SE

Vi er eksperter i problematisk industrielt spildevand

Aquarden modtager EU's miljøpris

Aquarden modtager EU's miljøpris

Aquarden modtog den prestigefyldte EU-miljøpris 2016-2017 i kategorien bæredygtige produkter og services i Danmark for sin bane-brydende Waterox-løsning.

Exceptionelle rense-resultater

Exceptionelle rense-resultater

Vores Waterox-løsning – baseret på SCWO-metoden – tilintetgør fuldstændigt svært nedbrydelige og miljøskadelige stoffer i spildevand.

Skal vi teste dit spildevand?

Spar penge

Spar penge

Waterox-systemet er et konkurrencedygtigt alternativ til dyr forbrænding af spildstrømme.

Med Waterox kan du undgå transportomkostninger og opnå yderligere besparelse ved at genbruge vand og energi fra renseprocessen.

Har du problematisk spildevand?

Har du problematisk spildevand?

Giftigt spildevand kræver den rette behandling! Aquarden er ekspert i bæredygtige løsninger til behandling af problematisk spildevand.

Vi råder over R&D, produktionshal, testfaciliteter og laboratorium – og står klar til at hjælpe dig!

Grøn og energi-effektiv

Grøn og energi-effektiv

Vores mål er at hjælpe kunder med at få en bæredygtig løsning til håndtering af problematisk spildevand, hvor vi indtænker genbrug af energi og vand.

Dermed omdanner vi spildevand til en værdiskabende ressource.

Aquarden tilbyder totalløsninger fra A-Z

Aquardens mission er at skræddersy de bedste løsninger til behandling af særligt belastet spildevand fra industrien. Vi hjælper vores kunder med at opnå de højeste miljøstandarder for spildevandsrensning ved at udbyde grønne og effektive løsninger, der genbruger energi og vand.

Som totalleverandør omfatter vores ydelser alt fra rådgivning og test til udvikling og levering af markedets bedst tilgængelige teknikker, systemer og services. Vi servicerer en bred vifte af industrier såsom biotek, kemisk, petrokemisk og farmaceutisk industri samt vaskerier, deponier og lossepladser.

Vi ser frem til også at betjene dig!

Prisvindende teknologi

Vores unikke og prisbelønnede Waterox-system er baseret på SCWO-metoden, som vi har udviklet specielt til behandling af spildevand, der indeholder giftige og svært nedbrydelige organiske forbindelser.

 • Miljøvenligt system med fuldstændig destruktion af organiske og miljøfremmede komponenter
 • Fjerner organiske stoffer, salte og tungmetaller i én proces
 • Ingen toksiske bi-produkter
 • Fuldt automatiseret system
 • Slutresultater er helt rent vand, der kan genbruges som procesvand
 • Genanvendelse af energi


 

Teknologier

Vi er eksperter i bæredygtige totalløsninger til behandling af problematisk spildevand, og vi benytter kun de bedst tilgængelige teknologier på markedet, når vi designer vores løsninger.

Afhængig af dine behov er løsninger baseret på en række forskellige teknologier fra ionbyttersystemer og membran-systemer til vores eget Waterox-system.

SCWO og Waterox


Vores patenterede og prisvindende Waterox-system destruerer fuldstændigt svært nedbrydelige og miljøfremmede stoffer i industrielt spildevand ved hjælp af SCWO-metoden, som står for Supercritical Water Oxidation. Waterox fjerner organiske stoffer, salte og tungmetaller i én proces og stilles op så tæt på forureningskilden som muligt. Samtidig kan både det rene vand og overskudsenergien fra processen genbruges. Waterox er velegnet til alt lige fra hormonholdigt spildevand til opløsningsmidler og liste A-stoffer inden for farmaceutisk industri, kemisk/bioteknisk industri mm.

til toppen

Rådgivning og totalløsninger


Spildevand er forskelligt fra virksomhed til virksomhed og ikke alle spildstrømme er helt så særligt belastet, at de behøver behandling i vores Waterox-anlæg. Derfor består vores løsninger af en række af markedets bedst tilgængelige teknologier og systemer, bl.a. koagulering, flokkulering, membranfiltrering (mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose) samt ionbytning. Vores Waterbrane (TM) er specielt designet til at håndtere spildevand med tungmetaller. Vi tilbyder også laboratorietest samt længerevarende test i pilotanlæg.


 

Industrier

Hver industri har sine egne spildevandsudfordringer og -krav. Virksomhederne er under konstant pres for at forbedre spildevandsrensning samt deres egne økonomiske resultater. Flere og flere virksomheder er tvunget til at overholde stadig strengere miljøkrav og branchens ‘best practices’. Det er her, Aquarden kan hjælpe!

Som udbyder af totalløsninger til bæredygtig behandling af problematisk spildevand tilbyder vi rådgivning, nøglefærdige systemer og service. Vi hjælper vores kunder med at nå deres særlige mål – uanset om de ønsker en løsning, der fjerner svært nedbrydelige stoffer, overholder nuværende og kommende miljølovgivning, reducerer omkostninger til spildevandsrensning eller ønsker en grønnere løsning, der genbruger ressourcerne (energi og vand). Nogle af de industrisektorer vi hjælper er:

 • Farmaceutisk og biotek
 • Kemisk og biokemisk
 • Petrokemisk
 • Metalindustrien
 • Galvano og overfladebehandling
 • Vaskerier og renserier
 • Deponi og lossepladser

… og andre industrier eller virksomheder, der genererer spildstrømme, som behøver særlig behandling!

Har du ...

Acetone, Aminer, Anilin, API (Active pharmaceutical ingredients), Benzen, 1,1-bis-(methyl), Biocider, BTEXN (Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylen, Naphthalen), Butyldiglycol, CMR-stoffer (Carcinogen, Mutagen, Reproduktionsskadelig), Cresylat, Detergenter, Ditolylether, Dioxan, DMAC (Dimethylacetamid), DMF (Dimethylformamid), EDTA, Emulgerede olier, Ethanediol, Hormonforstyrrende stoffer, Klorphenoler (bl.a. entachlorphenol, 2,4,6-Trichlorphenol, 2,3,4,6-Tetrachlorphenol), Kulbrinter, Liste A-stoffer, Maleinsyre, Methanol, Methylglycol, MPA (Mycophenolsyre), n-Propanol, Naphtalen, Nitrobenzene, NMP (N-methyl-2-pyrrolidone), Octylphenolethoxylate, Organiske opløsningsmidler, PAH (Polycykliske aromatiske kulbrinter), PEG (Polyethylene glycol), Perkolat, Phenoler, Skæreolie, Solventer, Tallow alkylamine, THF (Tetrahydrofuran), Tungmetaller (inkl. kviksølv), Østrogen

… eller andre problematiske stoffer i dit spildevand, som måske optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS), EUs PRTR-liste over forurenende stoffer eller Miljøstyrelsens ABC-vurdering, så kontakt os.

til toppen

 


 

Cases

Waterox sparer Alfa Laval Nakskov penge
Download case på engelsk (PDF-fil 378 KB)

Destruktion af miljøfarlige stoffer i lægemidler
Download case på engelsk (PDF-fil 289)

til toppen

Rensning af perkolat fra lossepladser
Download case på engelsk (PDF-fil 283 KB)

Tilintetgørelse af hormonforstyrrende stoffer
Download case på engelsk (PDF-fil 169)


 

Nyheder

Her kan du se et par af vores seneste nyheder. Besøg vores nyhedsside på Aquarden.com for at se alle nyheder.

Tak til vores besøgende på VandTek-messen

Aquarden udstillede for første gang på VandTek-messen i København 20-22 september. Mange tak til vores gæster på standen for nogle spændende dage.

til toppen

Aquarden vinder EUs miljøpris 2016-2017

Se videoen, hvor Aquarden vandt den prestigefyldte EU-miljøpris 2016-2017 for det mest bæredygtige produkt i Danmark.


 

Om os

Aquarden er et dansk cleantech-firma med domicil i Skævinge. Vi er specialister inden for SCWO og rensning af problematisk spildevand. Vores vision er at være med til at løse nogle af verdens største miljøudfordringer på spildevandsområdet til gavn for både vandmiljø, fauna og kommende generationer.

Vi leverer rådgivning, nøglefærdige systemer, service og support – alt sammen tilpasset, så det opfylder vores kunders individuelle krav. Waterox er vores stolthed og flagskib og ofte den centrale teknologi i vores løsninger. Men spildstrømme og kunders udfordringer og behov er sjældent identiske og kræver forskellige løsninger. Det er derfor, vi også tilbyder en række tredjepartsteknologier.

Vi tror på, at rensning af selv det mest besværlige spildevand kan omdannes til en værdifuld ressource for virksomheder, der kan aflæses positivt på både den økonomiske og miljømæssige bundlinje.

Aquarden ejes af Zhuoyan Cai og firmaet har 18 ansatte fordelt på R&D, produktion, laboratorium, proces og salg. Aquardens Waterox-system modtog EUs Miljøpris 2016-2017 for det mest bæredygtige produkt i Danmark.

til toppen